Registrering av tilknyttede selskaper

Register a new affiliate account

Ved å registrere deg godtar du følgende vilkår (hvis ikke annet er uttrykkelig angitt):

  • Provisjonen beregnes to uker etter at en ordre er fullført, og betaling skal skje innen utgangen av kalendermåneden.
  • Utbetaling av provisjon skal skje i henhold til betalingsmåten som er valgt av affiliaten i affiliatesøknaden (Paypal).

Full VILKÅR OG BETINGELSER.